Đề thi thử vào 10 Trường THCS Trưng Vương finall 2021

Đề thi thử vào 10 Trường THCS Trưng Vương finall 2021

Đề thi thử vào 10 Trường THCS Trưng Vương finall 2021; Thời gian làm bài 120 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,0 điểm) Giải các bài toán có ứng dụng thực tiễn

Một đội xe dự định dùng một số xe cùng loại để chở 60 tấn hàng. Lúc sắp khởi hành có 3 xe phải điều đi làm việc khác nên không thể tham gia chở hàng. Vì vậy mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn dự định 1 tấn hàng. Tính số xe theo dự định của mỗi đội đó, biết mỗi xe chở khối lượng hàng như nhau.

     3) Một bể các mini hình trụ có bán kính đáy và chiều cao phía trong lòng bể lần lượt là 8 cm và 25 cm. Ban đầu bể chưa có gì. Đổ vào bể 6 chai nước, mỗi chai 0,5 lít nước thì mặt nước cách miệng bể bao nhiêu cm (lấy π≈3,14 và làm tròn đến hàng đơn vị).

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN