Đề thi thử vào 10 THCS Tản Hồng năm học 2023 – 2024

Đề thi thử vào 10 THCS Tản Hồng năm học 2023 – 2024

Đề thi đáp án tuyển sinh vào 10 THCS Tản Hồng năm học 2023 – 2024; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong Đề thi đáp án tuyển sinh vào 10 THCS Tản Hồng phòng Giáo dục và đào tạo Ba Vì.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II. (2,0 điểm):

  1. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
    Một ca nô chuyển động xuôi dòng từ A đến B sau đó ngược dòng từ B về A hết tổng cộng 5 giờ. Biết quãng đường sông từ A đến B dài 60 km và vận tốc của dòng nước là 5km/h. Tính vận tốc thực của ca nô (Vận tốc thực của ca nô khi nước đứng yên).
  2. Một quả bóng tennis có đường kính 6,5 cm. Tính diện tích nguyên liệu cần dùng để làm mặt xung quanh của quả bóng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2, giả thiết rằng nguyên liệu làm các mối nối là không đáng kể, lấy π≈3,14).Bài IV: (3 điểm)

Bài IV: (3 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AQ của đường tròn (O) cắt cạnh BC tại I.

  1. Chứng minh bốn điểm A, F, H, E cùng thuộc một đường tròn.
  2. Chứng minh: góc BAD=góc CAQ
  3. Gọi P là giao điểm của AH và EF. Chứng minh tam giác AEP đồng dạng với tam giác ABI và PI//HQ.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN