Đề thi thử vào 10 THCS Nguyễn Trường Tộ năm học 2023 – 2024

Đề thi thử vào 10 lần 2 THCS Nguyễn Trường Tộ năm học 2023 – 2024

Đề thi thử vào 10 lần 2 THCS Nguyễn Trường Tộ năm học 2023 – 2024; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong Đề thi thử vào 10 lần 2 THCS Nguyễn Trường Tộ năm học 2023 – 2024 phòng Giáo dục và đào tạo quận Đống Đa.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II. (2,0 điểm):

  1. Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Một ca nô đi từ bến A đến bến B rồi trở về A ngay. Hai bến sông cách nhau 40km và tổng thời gian cả đi và về của ca nô là 3 giờ 20 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 5km/h.
  2. Một cốc nước hình trụ có đường kính đáy là 10cm đang chứa nước nhưng chưa đầy. Người ta thả vào cốc 6 viên bi hình cầu giống hệt nhau thì thấy mực nước trong cốc dâng lên 5cm (và nước vẫn chưa đầy cốc). Tính bán kính của mỗi viên bi.

Bài IV: (3 điểm)

Cho đường tròn (O) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AC (M khác A, C). Đường thẳng qua điểm O vuông góc với đường thẳng OM cắt đường thẳng BC tại điểm N. Tia AN cắt tia DB tại điểm E. Gọi F là chân đường vuông góc của B đến đường thẳng CE.

  1. Chứng minh tứ giác MONC là tứ giác nội tiếp.
  2. Chứng minh CO.CD=CF.CE và AC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AFE.
  3. Khi điểm M thay đổi vị trí trên đoạn thẳng AC, chứng minh đường thẳng NF luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 5 (0,5 điểm) Cho các số thực không âm x, y thỏa mãn x^2+y^2+(x-y)^2=8. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức T=x+y.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN