Đề thi khảo sát vào lớp 10 Trường THCS Giảng võ năm học 2022 – 2023

Đề thi khảo sát vào lớp 10 Trường THCS Giảng võ năm học 2022 – 2023

Đề thi khảo sát vào lớp 10 Trường THCS Giảng võ năm học 2022 – 2023; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,5 điểm)

1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Để hưởng ứng phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”, trong học kì 1 , khối 8 và khối 9 quyên góp được 780 cuốn sách. Sang học kì II, số sách khối 8 quyên góp được giảm 15%, số sách khối 9 quyên góp được tăng 20% so với học kì I nên cả hai khối quyên góp được 789 cuốn sách. Hỏi trong học kì I, mỗi khối đã quyên góp được bao nhiêu cuốn sách?

2) Một bể cá mini có dạng hình cầu bán kính 7,5 cm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu lít nước để thay nước cho bể cá. Biết lượng nước cần thay bằng 2/3 thể tích của bể. (Bỏ qua bề dày thành bể, lấy π≈3,14 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN