Đề thi khảo sát chất lượng tháng 9 môn Toán 9 Trường THCS Tô Hoàng

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng tháng 9 môn Toán 9 Trường THCS Tô Hoàng năm 2021 – 2022

Đề thi khảo sát chất lượng tháng 9 môn Toán 9 Trường THCS Tô Hoàng năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (2,0 điểm) Cho hàm số y=(m+1)x+m+2 (với tham số ) có đồ thị là đường thẳng

  1. Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm M(-2;-1)
  2. Khi m = 1

a. Vẽ đường thẳng (d) trên hệ trục tọa độ Oxy

b. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) với đường thẳng (d1): y = 3x + 1

Bài 4 (3,5 điểm) 1/ Để đo khoảng cách giữa hai địa điểm A và B ở hai bờ một con sông, người ta đặt máy đo ở vị trí C sao cho AC⊥AB.  Biết AC = 20m và góc ACB = 75º. Tính khoảng cách AB (làm tròn đến mét).

2/ Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có đường cao AH .

  1. Cho biết AB = 3cm; BC = 5cm. Tính độ dài các đoạn AC, HA và số đo góc HAC (góc làm tròn đến độ)
  2. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BC, cắt tia CA tại D. Kẻ AE vuông góc với BD tại E. Chứng minh: DE.DB=DA² và DE.DB+CH.CB+CH.CB+2AD.AC=CD²
  3. Lấy I đối xứng với D qua B. Kẻ IK ⊥ CD tại K. Chứng minh: 1/IK²=1/ID²+1/4BC²

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN