Đề thi khảo sát câu lạc bộ văn hóa lớp 9 môn Toán THCS Cầu Giấy

Đề thi khảo sát câu lạc bộ văn hóa lớp 9 môn Toán, Trường THCS Cầu Giấy

Đề thi khảo sát câu lạc bộ văn hóa lớp 9 môn Toán, Trường THCS Cầu Giấy; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong Đề thi khảo sát câu lạc bộ văn hóa lớp 9 môn Toán, Trường THCS Cầu Giấy.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4. (6,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), đường cao AH (H∈BC) .

a) Chứng minh rằng BH.BC=BA².

b) Gọi D là điểm đối xứng với A qua B, E là điểm đối xứng với  A qua H. Chứng minh rằng ΔBHD đồng dạng với ΔBDC.

c) Gọi I là giao điểm của AE và CD. K là điểm thuộc cạnh AD sao cho IK vuông góc với CD. Chứng minh rằng HI/HA=CI/CD và HK vuông góc với HD.

Bài 5. (1,0 điểm) Sau khi lựa chọn các học sinh cho lớp CLB Toán 9, giáo viên nhận thấy rằng

(i) Trong lớp CLB có ít nhất hai bạn quen nhau

(ii) Nếu hai bạn có cùng số lượng người quen thì không có người quen chung. Chứng minh rằng có một học sinh của lớp chỉ quen đúng một người.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN