Đề thi học sinh giỏi Toán 8 huyện Thanh Trì năm 2020

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 8 có lời giải và đáp án chi tiết hay nhất cho các em và quý thầy cô tham khảo. Tổng hợp các dạng đề thi hsg môn toán lớp 8 cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh mới nhất. Tất cả đều được Ươm mầm sưu tầm và biên soạn lại.

Đề thi học sinh giỏi Toán 8 có đáp án Thanh Trì năm 2020

Đề thi hsg Toán 8 có đáp án Thanh Trì năm 2020; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi hsg toán 8 Thanh Trì 2020.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4: (3,0 điểm)

  1. Chứng minh rằng nếu n là số tự nhiên thỏa mãn: n+1 và 2n+1 đều là số chính phương thì n chia hết cho 24.
  2. Chứng minh rằng nếu x^4-4x^3+5ax^2-4bx+c chia hết cho x^3+3x^2-9x-3 thì a+b+c=0.

Bài 5: (6,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

  1. Chứng minh: Các tam giác ABC, AEF đồng dạng.
  2. Chứng minh: \dfrac{HD}{AD}+\dfrac{HE}{BE}+\dfrac{HF}{CF}=1.
  3. Chứng minh: BE.BA+CE.CA=BC^2.
  4. Gọi M là trung điểm của BC. Đường thằng qua H vuông góc MH cắt AB, AC lần lượt tại N, K. Chứng minh: Tam giác MNK cân.

Bài 6: (1,0 điểm) Tìm các số tự nhiên x, y, z sao cho: x+y+z=xyz.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN