Đề thi học kì 2 Toán 9 Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 Toán 9 Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 Toán 9 Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,5 điểm)

1) Giải toán bằng cách lập phuơng trình hoặc hệ phương trình. Một canô xuôi dòng 42km rồi ngược dòng trở lại 20km hết tổng cộng 5 giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 2km/h. Tính vận tốc của canô lúc dòng nước yên lặng.

2) Một thùng sơn hình trụ có diện tích đáy là 100πcm². Tỷ số giữa chiều cao thùng sơn và bán kính đáy là 8:5. Tính thể tích sơn có thể chứa được trong thùng (bỏ qua bề dày của vỏ thùng).

Bài IV (3,0 điểm): Cho đường tròn (O). Điểm A ở ngoài đường tròn (O). Qua A kẻ một cát tuyến d cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C nằm giữa (B nằm giữa A và C). Kẻ đường kính EF vuông góc với BC tại D (E thuộc cung nhỏ BC). Tia AF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai I, các dây EI và BC cắt nhau tại K.

1) Chứng minh tứ giác DKIF nội tiếp.

2) Chứng minh EB²=EK. EI

3) Cho 3 điểm A, B, C cố định. Chứng minh khi đường tròn (O) thay đổi nhưng vẫn đi qua B, C thì đường thẳng EI luôn đi qua một điểm cố định.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN