Đề thi học kì 2 môn Toán 6 có ma trận câu hỏi và đáp án chi tiết

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 có ma trận câu hỏi.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6 có đáp án chi tiết và ma trận câu hỏi; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 2: (1 điểm) Tìm x, biết:

  1. \dfrac{2}{3}x-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}
  2. 3\dfrac{1}{4}:x=0,5

Câu 3: (2 điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng \dfrac{1}{6} số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng \dfrac{1}{3} số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

Câu 4: (1.5 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho \widehat{xOy}=60^o; \widehat{xOz}=120^o

a/ Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b/ So sánh \widehat{xOy}\widehat{yOx}.

c/ Tia Oy có là tia phân giác của \widehat{xOz} không? Vì sao?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN