Đề thi đáp án Toán 6 giữa học kì 2 huyện Mỹ Hào năm học 2018 – 2019

Đề thi đáp án Toán 6 giữa học kì 2 huyện Mỹ Hào năm học 2018 – 2019 được Ươm mầm sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8. Đề thi đáp án Toán 6 giữa học kì 2 huyện Mỹ Hào năm học 2018 – 2019 này sẽ giúp các bạn ôn tập và nâng cao kiến thức trong chương trình giữa học kì 2 lớp 6. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 20:  Câu nào đúng trong các câu sau:

  1. Số 0 là một số nguyên dương.
  2. Tổng của các số nguyên bằng không thì chúng đối nhau.
  3. Số 0 là số nguyên bé nhất
  4. Có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng.

Câu 21: Khẳng định nào dưới đây là sai?

  1. Mọi số tự nhiên đều là số nguyên dương
  2. N⊂Z
  3. -3 là số nguyên âm
  4. Số đối của -4 là 4

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN