Đề thi đáp án Toán 6 giữa học kì 2 có ma trận câu hỏi

Đề thi đáp án Toán 6 giữa học kì 2 có ma trận câu hỏi

Đề thi đáp án Toán 6 giữa học kì 2 có ma trận câu hỏi; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Đề thi gồm các nội dung chính sau:

  1. Số nguyên: Uớc và bội của 1 số nguyên; Phép tính cộng, trừ, nhân và chia các số nguyên.
  2. Phân số: Định nghĩa phân số, phân số bằng nhau số đối. Tính chất cơ bản phân số. Rút gọn phân số. phân số tối giản. Các phép tính về phân số.
  3. Góc: Nửa mặt phẳng. Góc. Số đo góc. Tia phân giác của một góc.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3 (2,0 điểm).Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz và Oy sao cho \widehat{xOz}=30^0;\ \widehat{xOy}=70^0

  1. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
  2. Tính số đo \widehat{yOz}?
  3. Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Tính số đo \widehat{x'Oy}?

Bài 4 (1,0 điểm) Chứng tỏ rằng: \dfrac{1}{{{3}^{2}}}+\dfrac{1}{{{4}^{2}}}+\dfrac{1}{{{5}^{2}}}+...+\dfrac{1}{{{2021}^{2}}}<\dfrac{1}{2}

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN