Đề tham khảo thi giữa học kì 2 Toán 6 có ma trận câu hỏi

Đề tham khảo thi giữa học kì 2 Toán 6 có ma trận câu hỏi.

Đề tham khảo thi giữa học kì 2 Toán 6 có ma trận câu hỏi; Thời gian làm bài 90 phút; Đề kiểm tra gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 5 (2,5 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz và Oy sao cho \widehat{xOz}=60^0, \widehat{xOy}=120^0.

  1. Tính \widehat{yOz}.
  2. Vẽ Ot là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ rằng Oy là tia phân giác của \widehat{tOz}.
  3. Vẽ Om là tia phân giác của \widehat{zOy}. Tính \widehat{mOx}

Bài 6 (0,5 điểm): Một khu vườn có \dfrac{2}{9} diện tích trồng hoa và \dfrac{1}{2} diện tích trồng rau. Hỏi diện tích còn lại sau khi trồng hoa và trồng rau chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích của vườn?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN