Đề ôn tập học kì 2 môn Tin lớp 6

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
_________________________________

1. Các thiết bị đưa dữ liệu vào máy tính là
2. Khi con trỏ soạn thảo nằm ở giữa dòng, muốn nó về đầu dòng thì
3. Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản là
4. Thao tác nào dưới đây không phải là thao tác định dạng văn bản
5. Để thay đối phông chữ trong văn bản word em có thể thực hiện
6. Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải
7. Muốn tìm nhanh một từ (hoặc dãy kí tự) em thực hiện
8. Muốn mở một văn bản phải dùng
9. Để tìm từ trong văn bản rồi thay bằng từ khác ta vào
10. Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là
11. Nút lệnh dùng để
12. Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn
13. Nút lệnh dùng căn trái là
14. Cần phải có đơn vị đo thông tin để
15. Bản nhạc phát ra từ loa là
16. Tin học là bộ môn học để
17. Muốn chèn hình vào văn bản phải thực hiện lệnh
18. Muốn khởi động Word em có thể
19. Máy tính nhận biết được hình ảnh nhờ
20. Chọn câu gõ sai quy tắc trong các câu sau đây?
21. Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất
22. Dạng thông tin mà máy tính chưa "nhận biết" được là
23. Để in văn bản, em có thể thực hiện
24. Các phím xóa sau đây có công dụng
25. Máy tính nhận biết được âm thanh nhờ
26. Soạn thảo văn bản trên máy tính thì việc đưa hình ảnh minh họa vào là
27. Khi một văn bản bị xoá nhầm em muốn khôi phục lại trạng thái trước đó thì phải nháy chuột vào nút nào trong các nút sau
28. Để tìm từ trong văn bản ta vào
29. Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên dải lệnh Home là
30. Chức năng chính của Microsoft Word là gì?
31. Các dấu ngắt câu như: dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm phải đặt
32. Thao tác chèn thêm cột vào bên trái là
33. Thông tin có thể được thể hiện bằng
34. Để xoá thực sự các hàng, em sử dụng các lệnh sau
35. Các tập tin soạn thảo văn bản trong Word có đuôi là:
36. Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào
37. Thông tin máy tính chưa xử lí được là
38. Khi con trỏ soạn thảo nằm ở cuối văn bản (gồm nhiều trang), muốn đưa về đầu trang thì
39. Để chèn hình ảnh minh hoạ vào văn bản, ta thực hiện
40. Muốn đặt lề trái của trang thì trong hộp thoại Page Setup chọn ô
41. Để tìm cụm từ "Computer" trong đoạn văn bản và thay thế thành cụm từ "Máy tính", ta thực hiện
42. Nút lệnh dùng để
43. Trong các lệnh ở bảng chọn File của MS Word sau đây lệnh nào cho phép ghi nội dung tệp đang soạn thảo vào một tệp có tên mới

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN