Đề ôn tập học kì 2 môn Tin lớp 6

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
_________________________________

1. Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn
2. Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải
3. Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên dải lệnh Home là
4. Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất
5. Bản nhạc phát ra từ loa là
6. Dạng thông tin mà máy tính chưa "nhận biết" được là
7. Nút lệnh dùng để
8. Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào
9. Để tìm từ trong văn bản rồi thay bằng từ khác ta vào
10. Thao tác nào dưới đây không phải là thao tác định dạng văn bản
11. Các tập tin soạn thảo văn bản trong Word có đuôi là:
12. Chức năng chính của Microsoft Word là gì?
13. Các thiết bị đưa dữ liệu vào máy tính là
14. Nút lệnh dùng để
15. Thao tác chèn thêm cột vào bên trái là
16. Để chèn hình ảnh minh hoạ vào văn bản, ta thực hiện
17. Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là
18. Để thay đối phông chữ trong văn bản word em có thể thực hiện
19. Khi con trỏ soạn thảo nằm ở cuối văn bản (gồm nhiều trang), muốn đưa về đầu trang thì
20. Muốn đặt lề trái của trang thì trong hộp thoại Page Setup chọn ô
21. Trong các lệnh ở bảng chọn File của MS Word sau đây lệnh nào cho phép ghi nội dung tệp đang soạn thảo vào một tệp có tên mới
22. Nút lệnh dùng căn trái là
23. Thông tin máy tính chưa xử lí được là
24. Máy tính nhận biết được hình ảnh nhờ
25. Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản là
26. Tin học là bộ môn học để
27. Muốn chèn hình vào văn bản phải thực hiện lệnh
28. Soạn thảo văn bản trên máy tính thì việc đưa hình ảnh minh họa vào là
29. Muốn mở một văn bản phải dùng
30. Các phím xóa sau đây có công dụng
31. Muốn tìm nhanh một từ (hoặc dãy kí tự) em thực hiện
32. Khi một văn bản bị xoá nhầm em muốn khôi phục lại trạng thái trước đó thì phải nháy chuột vào nút nào trong các nút sau
33. Thông tin có thể được thể hiện bằng
34. Khi con trỏ soạn thảo nằm ở giữa dòng, muốn nó về đầu dòng thì
35. Máy tính nhận biết được âm thanh nhờ
36. Cần phải có đơn vị đo thông tin để
37. Để xoá thực sự các hàng, em sử dụng các lệnh sau
38. Để tìm cụm từ "Computer" trong đoạn văn bản và thay thế thành cụm từ "Máy tính", ta thực hiện
39. Để tìm từ trong văn bản ta vào
40. Các dấu ngắt câu như: dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm phải đặt
41. Chọn câu gõ sai quy tắc trong các câu sau đây?
42. Muốn khởi động Word em có thể
43. Để in văn bản, em có thể thực hiện

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN