Đề kiểm tra Toán 6 cuối học kì 1 – Sách Cánh Diều (40%TN-60%TL)

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 CUỐI HỌC KÌ 1 – SÁCH CÁNH DIỀU

Đề kiểm tra Toán 6 cuối học kì 1 – Sách Cánh Diều (40%TN-60%TL)

Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 18: (1,5 điểm) Nhiệt độ ở thủ đô của Canada lúc 7 giờ chiều là -4°C, đến 10 giờ nhiệt độ tăng thêm 6°C. Hỏi:

  1. Nhiệt độ ở thủ đô của Canada lúc 10 giờ là bao nhiêu
  2. Nhiệt độ lúc giờ ấm hơn hay lạnh hơn so với lúc 7 giờ? Vì sao?
  3. Nếu đến 11 giờ 30 phút là -7°C thì nhiệt độ giảm bao nhiêu độ C so với lúc 10 giờ.

Câu 19: (1 điểm)

  1. Tính hợp lý: 154+[(-7)+(-154)].
  2. Tính giá trị biểu thức: (-12)-x với x=-10.

Câu 20: (2,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm, AD=20 cm.

  1. Vẽ hình chữ nhật ABCD.
  2. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
  3. Bạn Mai muốn trang trí ruy băng cho khung ảnh có hình dạng và kích thước như hình chữ nhật ABCD. Em hãy giúp bạn Mai tính độ dài đường viền của khung ảnh để bạn ấy mua đủ dây ruy băng trang trí.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN