Đề kiểm tra Toán 6 cuối học kì 1 – Sách Cánh Diều (30%TN-70%TL)

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 CUỐI HỌC KÌ 1 – SÁCH CÁNH DIỀU

Đề kiểm tra Toán 6 cuối học kì 1 – Sách Cánh Diều (30%TN-70%TL)

Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 15: (1,5 điểm)

1) Một khu vườn hình chữ nhật có kích thước là 15m×20m, người ta dự định rào xung quanh khu đất bằng 4 đường dây kẽm gai để trồng rau.

  1. Hỏi cần tất cả bao nhiêu mét dây kẽm gai để rào khu đất trên?
  2. Hỏi người nông dân thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau trên khu vườn này, biết cứ 1m2 đất thu hoạch được 2kg rau cải, diện tích lối đi và hệ thống thoát nước của vườn là 50m2.

2) Một khung tranh hình bình hành có cạnh đáy bằng 150cm; cạnh bên bằng 70 cm; chiều cao là 50cm. Tính chu vi của khung tranh đó?

Câu 16: (0,5 điểm) Thư viện của một trường có khoảng từ 400 đến 600 quyển sách. Nếu xếp vào giá sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa  đủ ngăn. Tính số sách  của thư viện?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN