Đề kiểm tra Tin học lớp 7

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
_________________________________

1. Định dạng là
2. Phát biểu nào sau đây là sai
3. Nút lệnh dùng để
4. Phát biểu nào sau đây là đúng
5. Đáp án nào dưới đây không phải là công dụng của việc trình bày văn bản bằng bảng
6. Để ghi lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh
7. Dạng dữ liệu chứa trong ô C1 ở hình dưới đây là dạng
8. Thông số Bottom trong hộp thoại Page Setup được dùng để
9. Để có thể kết hợp chọn nhiều vùng cùng lúc trên MSExcel ta nhấn tổ hợp phím gì trong khi chọn
10. Cửa sổ Excel thuộc loại
11. Thông số Top trong hộp thoại Page Setup được dùng để
12. Ô A1 của trang tính có số 1.534; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là
13. Nút lệnh trên thanh công cụ của phần mềm Excel có tác dụng gì
14. Nút lệnh Fill Color dùng để
15. Nút lệnh làm cho kí tự trở thành
16. Để chèn thêm cột em thực hiện các thao tác nào sau đây
17. Thông số Left trong hộp thoại Page Setup được dùng để
18. Em hãy đánh dấu trật tự đúng của các thao tác thường thực hiện khi thực hiện nhập dữ liệu vào bảng tính
19. Khi nhập giá trị 3+4 vào trong ô A3 của Sheet 1 trong MS Excel và Enter thì nội dung hiển thị trên ô A3 là gì
20. Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì
21. Lợi ích của việc xem trước khi in
22. Để đóng (tắt) một sổ bảng tính (workbook) đang mở mà không đóng chương trình MS Excel, bạn sử dụng cách nào trong số các cách dưới đây
23. Tác dụng của nút lệnh Next trên thanh công cụ Print Preview dung để
24. Trong hộp thoại Page Setup, để chọn hướng giấy thẳng đứng ta thực hiện lệnh nào sau đây
25. Các bước gộp ô và căn giữa
26. Để che giấu hay hiển thị các thanh công cụ, bạn chọn mục nào trong số các mục sau
27. Địa chỉ B$3 là địa chỉ
28. Lệnh nào trên thanh bảng chọn dùng để lọc dữ liệu
29. Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, ... là
30. A4, C7 là
31. Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ họp phím bạn chọn

 

[watu-basic-chart]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN