Đề kiểm tra Tin học lớp 7

ĐỀ GỒM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM, CÁC EM HÃY LỰA CHỌN ĐÁP ÁN PHÙ HỢP
_________________________________

1. Để che giấu hay hiển thị các thanh công cụ, bạn chọn mục nào trong số các mục sau
2. Để chèn thêm cột em thực hiện các thao tác nào sau đây
3. Để ghi lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn lệnh File, chọn lệnh
4. A4, C7 là
5. Dạng dữ liệu chứa trong ô C1 ở hình dưới đây là dạng
6. Thông số Top trong hộp thoại Page Setup được dùng để
7. Định dạng là
8. Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì
9. Phát biểu nào sau đây là sai
10. Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ họp phím bạn chọn
11. Thông số Bottom trong hộp thoại Page Setup được dùng để
12. Nút lệnh Fill Color dùng để
13. Để có thể kết hợp chọn nhiều vùng cùng lúc trên MSExcel ta nhấn tổ hợp phím gì trong khi chọn
14. Cửa sổ Excel thuộc loại
15. Lệnh nào trên thanh bảng chọn dùng để lọc dữ liệu
16. Thông số Left trong hộp thoại Page Setup được dùng để
17. Phát biểu nào sau đây là đúng
18. Các bước gộp ô và căn giữa
19. Nút lệnh trên thanh công cụ của phần mềm Excel có tác dụng gì
20. Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, ... là
21. Ô A1 của trang tính có số 1.534; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là
22. Đáp án nào dưới đây không phải là công dụng của việc trình bày văn bản bằng bảng
23. Để đóng (tắt) một sổ bảng tính (workbook) đang mở mà không đóng chương trình MS Excel, bạn sử dụng cách nào trong số các cách dưới đây
24. Địa chỉ B$3 là địa chỉ
25. Nút lệnh làm cho kí tự trở thành
26. Em hãy đánh dấu trật tự đúng của các thao tác thường thực hiện khi thực hiện nhập dữ liệu vào bảng tính
27. Nút lệnh dùng để
28. Lợi ích của việc xem trước khi in
29. Tác dụng của nút lệnh Next trên thanh công cụ Print Preview dung để
30. Trong hộp thoại Page Setup, để chọn hướng giấy thẳng đứng ta thực hiện lệnh nào sau đây
31. Khi nhập giá trị 3+4 vào trong ô A3 của Sheet 1 trong MS Excel và Enter thì nội dung hiển thị trên ô A3 là gì

 

[watu-basic-chart]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN