ĐỀ KIỂM TRA THỬ TOÁN 6 LẦN 6

DO 1 SỐ HS CHƯA ĐĂNG KÍ ĐƯỢC TÀI KHOẢN, NÊN ĐỀ NÀY THẦY CŨNG MỞ KHÓA LUÔN,

ĐỀ CÓ THÊM CHI TIẾT XẾP HẠNG CUỐI KẾT QUẢ, KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LẦN LÀM 🙂

ĐỀ ĐÃ MỞ ĐÁP ÁN

[WpProQuiz 1]

[WpProQuiz_toplist 1]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN