Đề kiểm tra học kì 2 Toán 9 Quận Long Biên năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 9 Quận Long Biên năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 9 Quận Long Biên năm học 2021 – 2022; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu II. (2,5 điểm)

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng: Tổng hai chữ số của số đó bằng 9, nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì ta được một số mới (có hai chữ số) bé hơn số ban đầu 27 đơn vị.

Câu IV

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn( AB <AC ) nội tiếp đường tròn (O; R). Vẽ các đường cao AI, BK của tam giác ABC (I ∈ BC, K ∈ AC). Gọi H là giao điểm của AI và BK và M là trung điểm của BC, kẻ HE vuông góc với AM tại E.

  1. Chứng minh rằng bốn điểm A, H, E, K cùng thuộc một đường tròn.
  2. Chứng minh: IB IC = IH.IA .
  3. Chứng minh: AEK = ACM.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN