Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 Trường THCS Ba Đình năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo Quận Ba Đình năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 Trường THCS Ba Đình năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3. (2,0 điểm) Cho hàm số y=(m-2)x+3\,(m là tham số, m≠ 2) có đồ thị là đường thẳng (d).

a) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng ( d):y=2x-5. Hãy vẽ đồ thị hàm số với giá trị m vừa tìm được.

b) Gọi giao điểm của (d) với trục tung và trục hoành lần lượt là A, B. Tìm giá trị cùa m để ΔABO là tam giác vuông cân.

Bài 4. (3,5 điểm) Cho đường tròn (O;R), đường kính AB. Lấy Cbất kỳ trên đường tròn (C khác A,B). Kẻ tiếp tuyến tại A của đường tròn, tiếp tuyển này cất BC tại D. Kẻ OF vuông góc với BC (F thuộc BC). Kẻ tiếp tuyến tại C của đường tròn, tiếp tuyến này cắt AD và OF lần lượt tại Mvà N.

a) Chứng minh bốn điểm A, M, C, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh: NB là tiếp tuyến của đường tròn (O; R).

c) Chứng minh: AD.AB=2OF.BD;

d) Gọi E là giao của AC và OM, kẻ CH vuông góc với AB tại H. Chứng minh rằng khi C di chuyển trên đường tròn và thỏa mãn các yêu cầu của đề bài thì bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác EHF luôn không đổi.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN