Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 Trường Ngô Sĩ Liên năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 Trường Ngô Sĩ Liên năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 Trường Ngô Sĩ Liên năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài III. (2,5 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng: (d):y=(m-1)x+4(~\text{m}\ne 1)

  1. Với \text{m}=-\frac{1}{3}. Vẽ đường thẳng (d) trong mặt phẳng tọa độ Oxy
  2. Tìm m để (d) song song với đường thẳng (d’) có phương trình là y=\frac{1}{m-1}x+m+2
  3. Tìm m để (d) cắt hai trục tọa độ tại A và B sao cho {{S}_{OAB}}=2 (đvdt).

Bài IV. (3,0 điểm)

Cho đường tròn (O};R) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Qua A kẻ đường thẳng (d) vuông góc với OA. Lấy điểm M bất kì trên (d). Kẻ tiếp tuyến MB của (O) (B là tiếp điểm).

a) Chứng minh bốn điểm A, M, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ dây BC vuông góc với MO tại H; dây BC cắt OA tại K. Chứng minh rằng MC là tiếp tuyến của

(O) và \text{OK}.\text{OA}={{\text{R}}^{2}}

c) Kẻ đường kính BE của (O). Hạ CG vuông góc với BE tại G; ME cắt CG tại I. Chứng minh I là trung điểm của CG.

Bài V. (0,5 điểm ). Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=1.

Chứng minh rằng \text{a}+\text{b}\ge 16\text{abc}

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN