Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 Trường Nam Từ Liêm năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Trường THCS Nam Từ Liêm năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Trường THCS Nam Từ Liêm năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

  1. Ở các trung tâm thương mại người ta thường làm thang cuốn để thuận tiện cho việc di chuyển và mua sắm. Một thang cuốn có chiều dài 50 mét nối từ tầng 1 lên tầng 2 ( như hình ảnh bên) . Biết rằng góc hợp bởi thang cuốn và mặt sàn tầng 1 là 38 độ. Tính khoảng cách giữa 2 mặt sàn tầng 1 và tầng 2 ? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2 )
  2. Cho đường tròn (O) đường kính BC. Kẻ tiếp tuyến Bx của đường tròn (O). Trên tia đối của tia CB lấy điểm A. Kẻ tiếp tuyến AE với đường tròn (O), E là tiểp điểm. Tia AE cắt tia Bx tại điểm D.

a) Chứng minh bốn điểm B, D, E, O cùng thuộc một đường tròn

b) Gọi H là giao điểm của BE với DO. Chứng minh rằng: DB²=DH.DO và DO//EC

c) Kẻ OM⊥AB (M∈AD). Tia OM cắt EC tại N, DN cắt OE tại I, BN cắt DO tại J. Chứng minh tứ giác BDNO là hình chữ nhật và I, M, J thẳng hàng

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN