Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 Sở GDĐT Nam Định năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Sở giáo dục và đào tạo Nam Định năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9; Sở giáo dục và đào tạo Nam Định năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3. (2,0 điểm)

  1. Tại một thời điểm trong ngày, người ta xác định được các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 340 và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m (hình bên). Tính chiều cao h của tháp (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
  2. Cho đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O;R) tại điểm A .Trên d lấy điểm E (E khác A), vẽ đường thẳng qua A và vuông góc với OE tại H. Trên tia AH lấy điểm C sao cho H là trung điểm của AC.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN