Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 Quận Hai Bà Trưng năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo Quận Hai Bà Trưng năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo Quận Hai Bà Trưng năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 4 Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Trên nửa đường tròn lấy điểm C bất kì (C khác A và B). Tiếp tuyến tại C và tiếp tuyến tại A cắt nhau tại M.

  1. Chứng minh bốn điểm, O, A, M, C cùng thuộc một đường tròn.
  2. AC cắt OM tại H, chứng minh AC vuông góc với OM và OH.OM=R²
  3. Tia BH cắt nửa đường tròn tại D. Chứng minh tam giác ODM đồng dạng với tam giác OHD
  4. Tia AD cắt MH tại I. Chứng minh I là trung điểm của MH

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN