Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 Quận Hoàng Mai năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 Phòng giáo dục và đào tạo Quận Hoàng Mai năm học 2021 – 2022

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 Phòng giáo dục và đào tạo Quận Hoàng Mai năm học 2021 – 2022; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Câu 4 (3 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC), M là trung điểm của BC. Kẻ MD⊥AB (D∈AB), kẻ ME⊥AC (E∈AC).

a) Tứ giác AEMD là hình gì? Vì sao?

b) Gọi N là điểm đối xứng với M qua D. Chứng minh: AN//BC

c) Gọi O là giao điểm của AM và DE, G là giao điểm của OC và ME. Chứng minh rằng OG=1/3 NO.

Câu 5 (0,5 điểm). Cho ba số a; b; c đôi một khác nhau và khác 0 ; thỏa mãn {{(a+b+c)}^{2}}={{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}. Tính giá trị biểu thức: \text{A}=\frac{{{a}^{2}}}{{{a}^{2}}+2bc}+\frac{{{b}^{2}}}{{{b}^{2}}+2ca}+\frac{{{c}^{2}}}{{{c}^{2}}+2ab}

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN