Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có ma trận câu hỏi

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có ma trận câu hỏi

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có ma trận câu hỏi; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN NỘI DUNG MA TRẬN ĐỀ THI

Nội dung kiến thức

  • Giới hạn

Giới hạn của dãy số

Giới hạn của hàm số

Hàm số liên tục

  • Đường thẳng và mặt phẳng song song.

Quan hệ song song.

Phép chiếu song song.

  • Hình biểu diễn của một hình không gian.

Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.

Vectơ trong không gian

Hai đường thẳng vuông góc

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0.2 và tự luận được quy định rõ trong hướng dẫn chấm.

Tải file word tài liệu

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN