Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 11 có ma trận câu hỏi

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 11 có ma trận câu hỏi và bảng đặc tả.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 11 có ma trận câu hỏi và bảng đặc tả; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Nhận biết:

Biết được:

-Nhớ được định nghĩa góc giữa hai vectơ trong không gian.

– Khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng.

– Khái niệm góc giữa hai đường thẳng.

– Khái niệm và điều kiện hai đường thẳng vuông góc với nhau.

– Nhớ được điều kiện vuông góc giữa hai đường thẳng.

Thông hiểu:

– Hiểu được tích vô hướng của hai vectơ.

Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng; góc giữa hai đường thẳng trong các bài toán đơn giản.

– Xác định được góc giữa hai vectơ trong không gian trong các bài toán đơn giản.

– Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc với nhau trong các bài toán đơn giản.

Vận dụng:

– Vận dụng được tích vô hướng của hai vectơ.

Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng; góc giữa hai đường thẳng.

– Xác định được góc giữa hai vectơ trong không gian.

– Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Tải file word tài liệu

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN