Đề khảo sát tuyển sinh vào 10 huyện Tiền Hải năm 2022

Đề thi khảo sát tuyển sinh vào 10 môn Toán huyện Tiền Hải năm 2022 – Thái Bình năm học 2022 – 2023

Đề thi khảo sát tuyển sinh vào 10 Toán huyện Tiền Hải năm 2022 – Thái Bình năm học 2022 – 2023; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4. (1,5 điểm)

  1. Một lon nước ngọt hình trụ có bán kính đáy là 3cm, đường cao gấp 4 lần bán kính đáy. Tính thể tích lon nước đó.
  2. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính BC. Gọi H là trung điểm của OB. Đường thẳng d vuông góc với BC tại H cắt nửa đường tròn trên ở A. Trên cung AC lấy điểm M (M không trùng với A và C). Tia CM cắt đường thẳng d ở E. BM cắt đường thẳng d ở F và BE cắt nửa đường tròn trên ở Q.

a) Chứng minh tứ giác BHME nội tiếp một đường tròn.

b) Chứng minh tứ giác EQHC nội tiếp và tính giá trị của biểu thức AC² + BQ.BE theo R.

c) Chứng minh rằng khi M di động trên cung AC thì đường tròn ngoại tiếp tam giác BFE luôn đi qua hai điểm cố định.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN