Đề khảo sát Toán 9 Trường Dịch Vọng tháng 2 năm 2022

Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 Trường THCS Dịch Vọng quận Cầu Giấy năm học 2021 – 2022

Đề khảo sát Toán 9 tháng 2 Trường THCS Dịch Vọng quận Cầu Giấy năm học 2021 – 2022; Đề thi giữa học kì 2 Toán 9 Dịch Vọng. Thời gian làm bài 120 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 2 (2,5 điểm)

1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai vòi nước củng chảy vào 1 bể cạn thì sau 2 giờ đầy bể. Nếu mở vòi I trong 45 phút rồi khóa lại và mở vòi II trong 30 phút thì cả hai vòi chảy được 1/3 bể. Hỏi mỗi vòi chảy riêng đầy bể trong bao lâu?

Bài 4 (3,5 điểm): Cho đường tròn (O), S là điểm nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC (B nằm giữa S và C của đường tròn. Gọi I là trung điểm của BC.

1) Chứng minh bốn điểm S, A, O, I cùng thuộc một đường tròn.

2) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với SO tại H. Chứng minh SA²=SH. SO

3) Đường thẳng AH cắt BC tại K, cắt (O) tại D, chứng minh SD là tiếp tuyến của (O).

4) Qua I kẻ đường kính PQ (A và P nằm cùng phía đối với đường thẳng SO). Gọi M là giao điểm của SP với đường tròn (O). Chứng minh SA²=SK.SI và ba điểm M, K, Q thẳng hàng.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN