Đề giữa HK1 Toán 9 THCS Tô Hoàng năm học 2022 – 2023

Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 Trường THCS Tô Hoàng năm học 2022 – 2023.

Đề thi toán 9 ghk1. Đề thi giữa học kì 1 Toán 9 Trường THCS Tô Hoàng năm học 2022 – 2023. Nội dung Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Toán 9:

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 4.

1/ Ở một thời điểm trong ngày, một cột cờ cao 12m có bóng trên mặt đất dài 6m. Hỏi góc giữa tia nắng mặt trời và bóng cột cờ là bao nhiêu? (làm tròn đến độ).

2/ Cho \Delta ABC vuông tại A\,\,\left( AB<AC \right), đường cao AH.

a/ Giải tam giác ABC biết

    \[AB=6\,cm,\,\,AC=8\,cm\]

(góc làm tròn đến độ)

b/ Từ B kẻ đường thẳng Bx vuông góc với BA; tia Bx cắt AH tại D.  kẻ

    \[HK\bot AB\]

(K\in AB).

Chứng minh A{{H}^{2}}=AK.ABA{{K}^{2}}=\frac{A{{H}^{3}}}{AD}

c/ Kẻ

    \[HI\bot BD\]

\left( I\in BD \right), chứng minh rằng: \sqrt[3]{A{{D}^{2}}}=\sqrt[3]{D{{I}^{2}}}+\sqrt[3]{A{{K}^{2}}} .

Bài 5 (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

    \[P=\sqrt{{{x}^{3}}+2\left( 1+\sqrt{{{x}^{3}}+1} \right)}+\sqrt{{{x}^{3}}+2\left( 1-\sqrt{{{x}^{3}}+1} \right)}\]

.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN 9 THCS TÔ HOÀNG

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN