Đề cương Toán 6 học kì 1 Trường THCS Tô Hoàng năm 2020

Đề cương Toán 6 học kì 1 Trường THCS Tô Hoàng năm 2020.

Đề cương Toán 6 học kì 1 Trường THCS Tô Hoàng năm 2020; Nội dung chương trình hết tuần 19. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề cương.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 4: Người ta chia 630 quyển sách Toán, 350 quyển sách Văn và 378 quyển sách Anh vào các giá sách sao cho mỗi giá có số sách như nhau. Hỏi người ta có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu giá sách? Mỗi giá có bao nhiêu quyển sách mỗi loại?

Bài 5: Học sinh của một trường khi xếp thành hàng 3, hàng 4, hàng 7 hoặc hàng 9 đều vừa đủ, biết số học sinh của trường từ 1600 đến 2000 học sinh. Tính số học sinh của trường đó.

Bài 6: Một phân xưởng nhỏ có từ 40 đến 50 công nhân. Buổi trưa, toàn bộ công nhân phân xưởng phải xếp hàng lấy cơm. Biết rằng khi xếp hàng 3 hoặc hàng 5 đều dư 2 người. Tính số công nhân của phân xưởng.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN