Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 8 THCS Dịch Vọng năm 2020 – 2021

Đề cương giữa học kì 2 Toán 8 Trường THCS Dịch Vọng năm học 2020 – 2021. Nội dung Đề cương giữa học kì 2 Toán 8:

  • Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
  • Phương trình đưa về dạng ax + b =0
  • Phương trình tích
  • Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
  • Giải bài toán bằng cách lập phương trình
  • Diện tích hình thoi, hình thang, định lý Talets

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 10. Một công nhân dự định làm một số sản phẩm trong 12 ngày với năng suất đã định. Nhưng thực tế, do tăng năng suất nên người đó đã làm hơn so với dự định mỗi ngày 2 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày người công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm, biết người đó hoàn thành công việc sớm hơn dự định 3 ngày?

Bài 11. Một tổ sản xuất định hoàn thành kế hoạch trong 14 ngày với năng suất định trước. Nhưng thực tế do năng suất tăng thêm 10 sản phẩm mỗi ngày nên tổ đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày và còn vượt mức kế hoạch 20 sản phẩm. Tính số sản phẩm mà tổ làm theo kế hoạch?

Bài 12. Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 45 sản phẩm. Nhưng trên thực tế vì tổ sản xuất có 1 người nghỉ ốm do dịch bệnh Covid-19 nên mỗi ngày tổ chỉ làm được 40 sản phẩm do đó đã nhiều hơn quy định 3 ngày mà tổ sản xuất còn làm thiếu 5 sản phẩm nữa so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN