Đề cương học kì 2 Toán 9 Chu Văn An năm học 2017 – 2018

Đề cương học kì 2 Toán 9 Trường THCS Chu Văn An năm học 2017 – 2018.

Đề cương học kì 2 Toán 9 Trường THCS Chu Văn An năm học 2017 – 2018. Nội dung Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 9:

  1. Các loại góc liên quan đến đường tròn, cung chứa góc
  2. Tứ giác nội tiếp, đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp.
  3. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
  4. Diện tích, thể tích các hình: Hình trụ, hình nón, hình cầu.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 17. Cho hai đường tròn (O), (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Các đường thẳng AO, AO’ cắt đường tròn (O) lần lượt tại các điểm thứ hai C, D và cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai E, F.

  1. Chứng minh B, F, C thẳng hàng
  2. Chứng minh AB, CD, FE đồng quy
  3. Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp
  4. Chứng minh A là tâm đường tròn nội tiêp tam giác BDE
  5. MN là một tiếp tuyến chung của (O) và (O’) (M, N là tiếp điểm). Chứng minh AB đi qua trung điểm của MN
  6. Tìm điều kiện DE là tiếp tuyến chung của các đường tròn (O), (O’)

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN