Đề cương học kì 2 Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng năm học 2018 – 2019

Đề cương học kì 2 Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng năm học 2018 – 2019.

Đề cương học kì 2 Toán 7 Trường THCS Tô Hoàng năm học 2018 – 2019;

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. BD là tia phân giác của góc B (D thuộc AC), từ D hạ DH vuông góc với BC (H thuộc BC). Tia BA và tia HD cắt nhau tại N.

  1. Chứng minh BAD = BHD
  2. So sánh hai đoạn thẳng AD và DC.
  3. Chứng minh BD vuông góc với NC.
  4. Tam giác BNC là tam giác gì?
  5. Chứng minh HA// NC.

Bài 7: Cho DABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H lên các cạnh AB và AC.

  1. Chứng minh: AE = DH; EH = AD.
  2. Trên tia đối của các tia DH và EH lần lượt lấy các điểm M và N sao cho DH = MD và EH=NE. Chứng minh: AM = AN.
  3. Chứng minh: HA là đường trung tuyến của tam giác HMN.
  4. Chứng minh: MB song song với CN.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN