Đề cương học kì 1 Toán 8 Trường THCS Tô Hoàng năm 2020

Đề cương học kì 1 Toán 8 Trường THCS Tô Hoàng năm 2020.

Đề cương học kì 1 Toán 8 Trường THCS Tô Hoàng năm 2020; Nội dung chương trình:

  1. Đại số: Hết chương trình HK1
  2. Hình học: Đến hết bài: Diện tích tam giác

Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề cương.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 18: Cho DABC vuông tại A (AB < AC), trung tuyến AM, đường cao AH. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA

  1. Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?
  2. Gọi I là điểm đối xứng của A qua BC. Chứng minh BC // ID
  3. Chứng minh tứ giác BIDC là hình thang cân
  4. Vẽ HE AB tại E, HF AC tại F. Chứng minh AM EF

Bài 19: Cho hình bình hành ABCD có , AD = 2AB. Gọi M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC.

  1. Chứng minh tứ giác MNCD là hình thoi
  2. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với MN tại E, cắt AB tại F. CM: E là trung điểm của CF
  3. Chứng minh DMCF đều
  4. Chứng minh ba điểm F, N, D thẳng hàng.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN