Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Vinschool năm học 2020 – 2021

Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Vinschool năm học 2020 – 2021.

Đề cương giữa học kì 2 Toán 7 Vinschool năm học 2020 – 2021. Nội dung Đề cương ôn tập giữa học kì 2 Toán 7:

  • Hàm số và đồ thị
  • Thống kê.
  • Biểu thức đại số
  • Tam giác

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Dạng 3. Biểu thức đại số
Bài 6. Dùng biểu thức đại số để biểu thị các tình huống sau:
a) Một quyển vở giá y đồng. Hỏi 5 quyển vở có giá là bao nhiêu?
b) Năm nay bạn Alice 𝑥 tuổi. Hỏi 2 năm sau bạn Alice bao nhiêu tuổi?
c) Năm nay Hà 𝑛 tuổi. Bé Linh kém Hà 3 tuổi. Mẹ của Hà gấp 4 lần tuổi của bé Linh. Hỏi tuổi của mẹ Hà là bao nhiêu?
Bài 7. Tính giá trị của các biểu thức sau:.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN