Đề cương giữa học kì 1 Toán 8 Trường THCS Tô Hoàng 2021 – 2022

Đề cương giữa học kì 1 Toán 8 Trường THCS Tô Hoàng 2021 – 2022.

Đề cương giữa học kì 1 Toán 8 Trường THCS Tô Hoàng 2021 – 2022. Nội dung Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Toán 8:

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 1: Cho tam giác ABC (AB < AC), đường cao AH. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC.

 1. Chứng minh rằng tứ giác BDEF là hình bình hành .
 2. Chứng minh tứ giác EFHD là hình thang cân.
 3. Biết số đo góc B = 600, tính các góc của tứ giác EFHD.

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A và C trên đường chéo BD.

 1. Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành.
 2. Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh rằng A đối xứng với C qua O.

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), đường trung tuyến AI. Qua I vẽ IM vuông góc với AB ( M  AB ), IN vuông góc với AC ( N  AC ).

 1. Cho AB = 9cm, AC = 12cm Tính IM, IN, MN.
 2. Chứng minh rằng  tứ giác NMBI là hình bình hành
 3. ΔABC vuông tại A có thêm điều kiện gì thì tứ giác BMNC là hình thang cân.

Bài 4: Cho DABC vuông tại A, đường cao AD. Gọi M, N lần lượt là điểm đối xứng với D qua AB và AC. DM cắt AB tại E, DN cắt AC tại F.

 1. Tứ giác MEFNlà hình gì ? tại sao ?
 2. Chứng minh M đối xứng với N qua A
 3. Tứ giác BMNC là hình gì ? tại sao ?

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM, D là trung điểm của AB.Gọi E là điểm đối xứng với M qua D, F là điểm đối xứng với A qua M.

 1. Chứng minh: E đối xứng với M qua AB.
 2. Tứ giác AEMC là hình gì ?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN