Đề cương giữa học kì 1 Toán 12 THPT Vinschool 2022 – 2023

Đề cương giữa học kì 1 Toán 12 Trường THPT Vinschool 2022 – 2023.

Đề cương giữa học kì 1 Toán 12 THPT Vinschool 2022 – 2023.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

1. Ứng dụng đạo hàm

– Nhắc lại được các khái niệm tính đơn điệu của hàm số, cực trị hàm số, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số và đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Nhận dạng được các khái niệm dựa vào đồ thị hay bảng biến thiên của nó.
– Phân loại và khảo sát, vẽ được đồ thị hàm số, nhận dạng đồ thị và bảng biến thiên của các hàm số thường gặp.
– Giải quyết được các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số: Sự tương giao giữa hai đồ thị, bài toán biện luận số nghiệm, bài toán tiếp tuyến,…
2. Hình học
– Nhắc lại được các khái niệm và tính chất cơ bản của khối đa diện, khối đa diện đều.
– Vận dụng các phương pháp tính thể tích của các khối đa diện.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN