Đề cương giữa học kì 1 Toán 11 THPT Vinschool 2022 – 2023

Đề cương giữa học kì 1 Toán 11 Trường THPT Vinschool 2022 – 2023.

Đề cương giữa học kì 1 Toán 11 THPT Vinschool 2022 – 2023.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG

Bài 9. Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm AB, N là điểm trên cạnh AD sao cho
NA 2ND . Điểm K là trọng tâm tam giác BCD.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (BCD).
b) Tìm giao điểm của BC và mặt phẳng (MNK).
c) Dựng thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNK) và tứ diện ABCD.
Bài 10. Cho hình chóp S.ABCD. Đáy ABCD là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song,
M là một điểm thuộc cạnh BC, N là một điểm thuộc cạnh SD.
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SMD) và (SAC).
b) Tìm giao điểm I của BN và (SAC), giao điểm J của MN và (SAC).
c) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (BCN).
Bài 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O , hai điểm trung điểm của SB,SD , điểm P thuộc SC và không là trung điểm của SC. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và SBD .
b) Tìm giao điểm của SO với mặt phẳng MNP.
c) Tìm giao điểm Q của SA với mặt phẳng MNP.
d) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng MNP.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN