Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Bình Dương năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Bình Dương năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Bình Dương năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài 3. (2,0 điểm) Cho Parabol (P): y=x² và đường thẳng (d): y=5x+6

  1. Vẽ đồ thị (P).
  2. Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
  3. Viết phương trình đường thẳng (d’) biết (d’) song song (d) và (d’) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1,x2 sao cho x1.x2=24.

Bài 4. (1,5 điểm)

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng 1,5m. Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn đề trồng trọt là 4329m².

Bài 5. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB<AC) nội tiếp trong đường tròn tâm O. Dựng đường thẳng d qua A song song BC, đường thẳng d’ qua C song song BA, gọi D là giao điểm của d và d’. Dựng AE vuông góc BD (E nằm trên BD), F là giao điểm của BD với đường tròn (O). Chứng minh:

  1. Tứ giác AECD nội tiếp được trong đường tròn.
  2. AOF=2CAE
  3. Tứ giác AECF là hình bình hành.
  4. DF.DB=2AB²

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN