Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán (chuyên Tin) Hà Nội năm 2021

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán (chuyên Tin) của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán (chuyên Tin) của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi mà Ươm mầm sưu tầm.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài IV (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và AB<AC. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai M (M khác A). Gọi D, E và F lần lượt là các hình chiếu của điểm I trên các đường thẳng BC, CA và AB.

  1. Chứng minh tam giác MBI là tam giác cân.
  2. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P (P khác A). Chứng minh P, M và D là ba điểm thẳng hàng.
  3. Gọi H là giao điểm của đường thẳng IP và đường thẳng EF. Chứng minh HD song song với AM

Bài V (1,0 điểm) Trên bàn có n viên kẹo. Hai bạn An và Bình cùng chơi một trò chơi như sau: Hai bạn luân phiên lấy kẹo trên bàn, mỗi lần lấy 1, 2, 3, 4 hoặc 5 viên kẹo và phải lấy số viên kẹo khác với số viên kẹo của bạn còn lại vừa lấy ngay trước đó. Bạn đầu tiên không thể thực hiện được lượt chơi của mình là người thua cuộc. Nếu An là người lấy kẹo trước,

  1. Với n=7, hãy chỉ ra chiến thuật chơi của Bình khiến An là người thua cuộc.
  2. Với n=22, hãy chỉ ra chiến thuật chơi của An khiến Bình là người thua cuộc.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN