Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Tam Khương – Đề 90 phút

Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Tam Khương ngày 05/06/2021 – Đề 90 phút

Đáp án đề thi thử vào 10 Trường THCS Tam Khương ngày 05/06/2021 – Đề 90 phút; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,5 điểm) Giải các bài toán có ứng dụng thực tiễn

  1. Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy, tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng giêng mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
  2. Một hộp sữa hình trụ có đường kính đáy là 12 cm, chiều cao là 10 cm. Người ta dùng giấy làm tem mác dán xung quanh vỏ hộp sữa. Tính diện tích giấy làm tem mác cần dùng để làm 1 lốc sữa (6 hộp) như vậy. (Không tính phần mép nối, lấy π≈3,14).

Bài IV. (3,0 điểm)

Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Kẻ dây cung CD vuông góc với AB tại H (H nằm giữa A và O, H khác A và O). Lấy điểm G thuộc CH (G khác C và H), tia AG cắt đường tròn tại E khác A.

  1. Chứng minh tứ giác BEGH là tứ giác nội tiếp
  2. Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng BE và CD. Chứng minh: KC.KD = KE.KB
  3. Đoạn thẳng AK cắt đường tròn tại F khác A. Chứng minh G là tâm đường tròn nội tiếp ΔHEF

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN