Đáp án đề thi khảo sát vào lớp 10 môn Toán Trường THCS Ái Mộ 2021

Đáp án đề thi khảo sát vào lớp 10 môn Toán Trường THCS Ái Mộ năm học 2020 – 2021

Đáp án đề thi khảo sát vào lớp 10 môn Toán Trường THCS Ái Mộ năm học 2020 – 2021; Thời gian làm bài 120 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài II (2,5 điểm) Giải các bài toán có ứng dụng thực tiễn

     1) Để ủng hộ các gia đình gặp khó khăn tại một số địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số tổ chức thiện nguyện đã dự định chở  tấn hàng chia đều bằng một số xe cùng loại. Lúc khởi hành, có  xe bị hỏng nên mỗi xe phải chở thêm  tấn so với dự định. Hỏi ban đầu có bao nhiêu xe tham gia chở hàng?

     2) Bán kính Trái Đất là  km. Biết rằng  diện tích bề mặt trái đất không bị bao phủ bởi nước gồm núi, sa mạc, cao nguyên, đồng bằng và các địa hình khác. Tính diện tích bề mặt Trái Đất bị bao phủ bởi nước. (Làm tròn đến hai chữ số thập phân, lấy π=3,14).

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN