Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Trường THCS Hoàn Kiếm 2019

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Trường THCS Hoàn Kiếm năm học 2019 – 2020

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 Trường THCS Hoàn Kiếm năm học 2019 – 2020 ngày 13/12/2019; Thời gian làm bài 90 phút; Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề thi.

TRÍCH DẪN ĐỀ THI

Bài III (2,5 điểm) Cho hàm số bậc nhất y=(m-2)x+m+1 với m là tham số có đồ thị là đường thẳng (d).

  1. Tìm m để (d) đi qua điểm A(1;-1). Vẽ (d) với m vừa tìm được.
  2. Với giá trị nào của m thì (d) và đường thẳng (d’): y=1-3x song song với nhau?
  3. Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến (d) bằng 1.

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN