/
02/03/2023

Chuyên đề Toán 6 (chương trình mới) – Lý thuyết và trắc nghiệm

00
123 Đã đăng kí

Tóm tắt lý thuyết các chuyên đề trắc nghiệm Toán lớp 6 và các bài tập luyện tập theo từng dạng. Có file word (gửi mail hỗ trợ) để giáo viên tải về tham khảo trong quá trình soạn bài toán.

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 6. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm.

Hệ thống bài kiểm tra, đề thi trắc nghiệm được thiết kế bám theo cấu trúc chương trình học. Giúp học sinh rèn luyện, kiểm tra kiến thức tất cả các kiến thức cơ bản.

Nội dung khóa học

Chương I. Tập hợp các số tự nhiên

 • Bài 1. Tập hợp.
 • Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
 • Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
 • Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
 • Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên
 • Bài 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
 • Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Bài 8. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
 • Bài 9. Dấu hiệu chia hết
 • Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số
 • Bài 11. Ước chung và ước chung lớn nhất
 • Bài 12. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trong đề cương, đề thi giữa học kì 1 có đáp án

Thông tin giáo viên

Thầy Hùng

Ươm mầm tri thức

5.00 (1 đánh giá)

17 Khóa học

331 học sinh

Miễn phí
Miễn phí truy cập khóa học này
Thời lượng: 140 giờ
Bài giảng: 18
Học sinh: Tối đa 0
Mức độ: Trung cấp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chứng nhận: Yes