Các phương pháp giải bất đẳng thức

Các phương pháp giải bất đẳng thức. Một số kỹ thuật đặc sắc giải bất đẳng thức; Tuyển chọn một vài bài toán bất đẳng thức với phân tích và lời giải chi tiết.

Tài liệu Các phương pháp giải bất đẳng thức gồm 701 trang; hệ thống toàn bộ các bất đẳng thức cơ bản; các bất đẳng thức phụ cơ bản và các bất đẳng thức quan trọng mở rộng. Trong tài liệu có hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản. Có ví dụ và lời giải chi tiết giúp các em ôn tập đạt hiệu quả cao.

TRÍCH DẪN TÀI LIỆU

Đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân. Thực chất đánh giá bất đẳng thức Cauchy theo chiều từ phía trái sang phía phải. Trong chuỗi đánh giá, cái ta hay quên. Đó là cần phải được bảo toàn dấu đẳng thức xẩy ra mà ta hay gọi là bảo toàn “Điểm rơi”.

Một thực tế cho thấy việc xác định điểm rơi cho một bất đẳng thức quyết định đến hơn nửa thành công cho công việc tìm lời giải. Ý tưởng chính của chọn điểm rơi chính là việc xác định được dấu đẳng thức xảy ra khi nào để có thể sử dụng những đánh giá hợp lý. Trong quá trình chứng minh các bất đẳng thức ta thường gặp sai lầm là áp dụng ngay bất đẳng thức Cauchy mà quên mất dấu đẳng thức xảy ra tại đâu. Trước khi tìm hiểu về kĩ thuật đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân.

Tải file word tài liệu

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”, các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN